Fotturar

I Norddalsfjord finn du eit variert tilbod av fotturar, frå krevjande toppar på over 1300 meter til meir familivennlege turar.

Fotturar

I Norddalsfjord finn du eit variert tilbod av fotturar, frå krevjande toppar på over 1300 meter til meir familivennlege turar.

Ein av dei mest familievennlege turane er frå gravplassen på Nordal til Likkjevatnet. Der går traktorveg hele vegen opp og det er ein eit fint slett område ved vatnet når ein kjem opp. Her er også fint om ein ønskjer å overnatte i telt. Om sommaren kan ein møte på kyr som er på beite. Andre gode familieturar er fiskevatnet på Midtbø eller Midtbøstøylen.

Av toppturar kan ein nemne Egga i Grøndalen eller Haukåbøra. Midtbønipa er eit anna godt forslag.

Ut.no finn du mange turforslag i Norddalsfjord

Likkjevatnet